Een foto zegt meer dan 1000 woorden

"De Zaal" - Gent - 10 tot 30 april 2008

 

 

Annelies de Mey

Annelies de Mey is docent fotografie aan de koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Na Haar opleiding fotografie in de Hoge School Sint-Lukas te Brussel begon ze regelmatig eigen werk tentoon te stellen. In ‘90, ’94 en ’96 werd zij geselecteerd voor de tentoonstelling van de ‘Tweejaarlijkse prijs voor Fotografie’ van de Provincie Antwerpen. In ’93, ’94 en ’96 werd ze geselecteerd voor de tentoonstelling van de ‘Prix National Photographie Ouverte’ van La Musée de la Photographie in Charleroi. Ze ontving eveneens nog vele andere prijzen. Regelmatig komt ze naar buiten met eigen werk, dat ze op diverse locaties tentoonstelt, recenter onder meer in Campo Santo (Gent, 2005), Transposition(s) 1994-2006 in Galerie Jan Dhaese (Gent, 2006) en in de Galerie van het Fotomuseum Antwerpen.

http://www.jandhaese.be/index2.html